Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Czasopisma naukowe

 

 

O czasopiśmie

Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki.

Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Czasopismo jest wydawane przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląską Szkołę Wyższą (od nr 2/2006).

Wydawnictwo zamieszcza na stronie internetowej czasopisma (www.forumoswiatowe.pl) jego spis treści w języku polskim i angielskim.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie czasopisma: www.forumoswiatowe.pl

 

DLA AUTORÓW

Wskazówki dla autorów oraz opis procesu recenzyjnego znajdują się na stronie czasopisma. Aby przesłać artykuł, recenzję lub sprawozdanie należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi pod adresem: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/about/submissions#onlineSubmissions

 

PRENUMERATA

Zamówienie na czasopismo można złożyć pod adresem (telefonicznie lub mailowo):

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 52
e-mail: wydawnictwo@dsw.edu.pl

Cena prenumeraty rocznej wynosi: 43,00 zł

Forum Oświatowe można nabyć również bezpośrednio w Wydawnictwie Naukowym DSW.